FIXULUX Oy oli vahvasti mukana Närpiön kaupungin katu- ja tievalaistuksen, liikuntapaikkojen sekä tori ja keskuspuiston valaistuksien saneerausprojektissa. Närpiön kaupungin alueella valaisimista 75 % oli varustettu elohopealampuilla, joiden myynti EU-alueella kiellettiin 2015. Valaisimien elinkaari oli loppumassa, ja iäkkään valaistusinfrastruktuurin ylläpitokustannukset olivat korkeat ja kasvoivat ajan myötä. Närpiössä päätettiin korvata vanhat elohopealamput LED-valaisimilla. Uudella laadukkaalla valaistuksella luotiin turvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta liikenteeseen ja kaupunkiympäristöön. Lisäksi älykkään ohjauksen avulla saavutettiin merkittäviä energiasäästöjä ja vähennettiin käyttökustannuksia

 

Saneerausprojektissa uusittiin valaisimet ja valaisinvarret hyväkuntoisiin pylväisiin. Närpiön keskustan alueella puupylväslinjat korvattiin metallipylväillä ja maakaapeloinneilla. Muualla kaupungin alueella yksittäiset huonokuntoiset puupylväät vaihdettiin, ja samalla uusittiin huonokuntoiset ilmakaapeloinnit. Valaisinpisteiden lisäksi huonokuntoiset valaistuskeskukset uusittiin ja maakaapelointialueella keskukset sijoitettiin maajakokaappiin.

 

Saneeraushankkeessa vaihdettiin noin 3000 katuvalaisinta, rakennettiin kokonaan uutta valaistusta sekä 52 keskuksen kunto kartoitettiin. Projektin valaistusverkon pituus oli yhteensä 105 km. Närpiön keskustan alueella valaistus toteutettiin Philips Cityswan-valaisimella ja muualle kaupungin alueelle asennettiin Philipsin Lumistreet LED-valaisimet, jotka varustettiin Zhaga-liittimillä. Philipsin CityTouch ohjausjärjestelmällä toteutettiin älykäs etäohjattu keskuskohtainen valaistuksen ohjaus koko kaupungin alueella. Keskustan pääkadulla valaistus ohjattiin valaisinkohtaisesti.

 

FIXULUX Oy:n tehtävät hankkeessa olivat seuraavat:

  • Valaistuksen inventointi
  • Valaistuksen saneeraussuunnittelu
  • Uudiskohteiden suunnittelu
  • Kilpailutus ja tarjousten vertailu
  • Urakka-asiakirjat
  • Saneerausurakan valvonta
    • Pääkadun laadunvalvontamittaus 1 vuoden ja 2 vuoden jälkeen