Kalajoen Hiekkasärkän hotellin ja kylpylän edusta saneerattiin palvelemaan paremmin alueella liikkuvia ihmisiä sekä paikallisia yrityksiä. Jatkossa kylpylän ja hotellin edustalta kiertää katuosuus, jonka varrella kulkevat kevyenliikenteenväylät ja autojen pysäköintipaikat. Aiempi suuri pysäköintialue korvattiin tapahtumatorialueella, johon tuli esiintymislavan ja lasten leikkipaikan lisäksi myyntikojuja ja oleskelualueita.

FIXULUX Oy teki kohteeseen valaistus- ja sähkösuunnittelun, joiden pohjalta sähköurakoitsijat antoivat tarjouksensa kohteen sähköurakoinnista. Valaistussuunnitelma piti sisällään aluevalaistuksen suunnittelun sekä muutamia erikoisvalaistuskohteita. Osana valaistussuunnittelua tehtiin valaistuslaskenta, jonka avulla valaisinten ja valaisinpylväiden määrää vähennettiin aiemmasta suunnitelmasta. Valaisinten ja valaisinpylväiden vähentämisellä saavutettiin säästöjä sekä rakennus- että elinkaarikustannuksissa. Aluevalaistukseen valittiin ledivalaisimet, joissa valaisinkohtainen ohjaus sisältyi tuotteiden hintaan. Valotehot optimoitiin kohteeseen sopivaksi, jotta valaisinkohtaisella ohjauksella valotehot saataisiin tarvittaessa mahdollisimman matalaksi sammuttamisen sijaan. Hotellin päätyseinään sekä torialueen pintaan suunniteltiin valokuviot Gobo-valonheittimillä. Näistä torialueen pinnan tähtikuviot otettiin käyttöön joulun 2020 alla. Gobo-heitin sijoitettiin yhteen korkeaan pylvääseen, josta se häikäisee mahdollisimman vähän alueella liikkuvia ihmisiä sekä lähistöllä sijaitsevien huoneistojen ikkunoita. Torialueen keskellä sijaitseva suuri puu säilytettiin ja sille toteutettiin korostusvalaistus tämän suunnitelman mukaisesti. Suunnitteluun kuului myös sähkökeskuksen suunnittelu, jolta jaetaan sähköä alueen valaistukselle, myyntikojuille ja esiintymislavalle, autolämmityspaikoille, sähköautojen latauspisteille ja madollisesti myöhemmin toteutettavalle kioskille.

FIXULUX Oy:n tehtävät hankkeessa:

 • valaistus- ja sähkösuunnittelu
 • kustannusarvion tekeminen
 • työaikainen suunnittelupalvelu

Valaistus- ja sähkösuunnittelun asiakirjat:

 • Dokumenttiluettelo
 • Työkohtaiset laatuvaatimukset
 • Yleiskartta
 • Suunnitelmakartta (pdf/dwg)
 • Määräluettelo ja kustannusarvio
 • Pylväs- ja valaisinluettelo
 • Suojaputkiluettelo
 • Keskuksen pää- ja piirikaavio
 • Ryhmitystaulukko
 • Kuormitustaulukko
 • Verkon sähkötekniset mitoitukset
 • Valaistuslaskennan tulokset