FIXULUX Oy – Belysning ger livskraft
ISO 9001 -sertifiointi

Belysning ger livskraft

Belysningsdesign och -experttjänster

Belysning ger livskraft

Belysningsdesign och -experttjänster

Belysning ger livskraft

Ljus ger bättre säkerhet, trivsamhet och estetik. Att förnya belysningen sparar i bästa fall energi och ger mera livskraft men endast om belysningen är väl planerad och genomförd.

Vårt designprojekt baserar sig på gedigen kunskap och observationer i omgivningen samt på mätresultat och förundersökningar. I vår planering har varje LED-lampa sin rättmätiga plats utan att behöva dra onödigt långa kablar.

Även om kostnadseffektivitet är viktigt för oss, sparar vi inte på bekostnad av människors trivsamhet, tvärtom. I ett välplanerat projekt är det möjligt att spara där utnyttjandegraden är låg och investera där människor vistas.

Vi är medvetna om att en omgivning som ger mera livskraft är ett komplicerat system, och vi är medvetna om att vi är en del av det. En väl förverkligad belysning är för oss inte ett enskilt projekt, utan en kontinuerlig process som ständigt utvecklas.

Till våra kunder hör kommuner, städer och entreprenadföretag över hela Finland. Vi betjänar också industrianläggningar, bostadsbolag, hamnanläggningar och andra designkontor.

Aktuellt just nu

Fler artiklar

De senaste referenserna

Läs mera om våra arbeten!
Bekanta dig med våra tjänster!

Vi bygger en trygg och trivsam levnadsmiljö för hela Finland!

TA KONTAKT!
Go to Top