ISO 9001 -sertifiointi

Belysningsdesign och -experttjänster

Belysningsdesign och -experttjänster

Belysningsdesign och -experttjänster

Planerings­tjänster

Beräkning av belysningsplanering och belysning

 • Gatubelysning
 • Områdesbelysning
 • Utebelysning
 • Fasadbelysning
 • Special- och upplevelsebelysning
 • Saneringsplanering
  • Sanering av kvicksilver- och högtrycksnatriumlampor
  • Utebelysning i dåligt skick

Planering av belysningreglering

 • Styrning av gatubelysning
 • DMX-styrning
 • Planering av energihushållning

Elplanering för belysning

Experttjänster

Anbudstjänster (konkurrensutsättning)

 • Belysningstillbehör
 • Belysningsentreprenader med tillbehör

Expertuppdrag för utebelysning

Utbildnings­­tjänster

Utbildningar och föreläsningar om utebelysning

 • Grunder i belysningsplanering, YH-nivå
 • Grunder i belysningsberäkning, även Dialux Evo
 • Expertanföranden vid seminarier
Ljus ger bättre säkerhet, trivsamhet och estetik. Att förnya belysningen sparar i bästa fall energi och ger mera livskraft men endast om belysningen är väl planerad och genomförd.
Vårt designprojekt baserar sig på gedigen kunskap och observationer i omgivningen samt på mätresultat och förundersökningar.

Projektlednings- och övervaknings­tjänster

Genomföring av saneringsprojekt

Genomföring av byggprojekt i belysning

Förnyelse av styrsystem

Mätningstjänst för belysning

Inventering och konditionsgransking av belysning

Mätning av utnyttjandegrad

Mätning av belysningskvalitet

Bekanta er med oss!

Vi bygger en trygg och trivsam levnadsmiljö för hela Finland!

TA KONTAKT!