Vi genomförde en kundnöjdhetsundersökning för vår kundkrets i september 2023. FIXULUX Oy:s Net Promoter Score (NPS) för 2023 är exakt 100.

Baserat på årets undersökning låg den totala nöjdheten med våra tjänster på en nivå av 9,3. Vi fick högsta betyg för att hålla scheman, 9,5. Kvaliteten på erbjudandet och säljfasdrift med poängen 9,0 behöver helt klart utvecklas. För frågan ”Hur sannolikt skulle du rekommendera vårt företag för liknande uppgifter?” fick vi ett genomsnitt på 9,4. Dessa betyg använde en skala från 4 till 10.

Som muntlig feedback fick vi bland annat följande kommentarer: ”Tack för det goda samarbetet”, ”Bra jobbat”, ”Tack” och ”Riktigt smidig och flexibel drift”.

Stort tack till alla som besvarade enkäten! Informationen vi erhåller från undersökningen är värdefull när vi utvecklar vår verksamhet.