Teimme asiakastyytyväisyyskyselyn asiakaskunnallemme syys-lokakuun vaihteessa 2018. Kyselyn tulokset osoittivat, että toimintamme laatu on hyvällä tasolla, mutta osoittivat myös kehityskohteita. Tyytyväisyys kokonaisuudessaan palveluihimme oli tasolla 8,9. Korkeimmat pisteet saimme viestinnästä ja palvelualttiudesta 9,1. Selkeimmin kehitystä vaatii työmäärän ja kustannusten arviointi pisteillä 8,4. Näissä arvioinneissa käytettiin asteikkoa 4-10.

Kysymykseen ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme vastaaviin tehtäviin” saimme keskiarvon 9 asteikolla (0-10). FIXULUX Oy:n Net Promoter Score (NPS) on 80. Net Promoter Score -menetelmä perustuu edellä mainittuun kysymykseen, joka ennustaa asiakkaan todennäköisyyttä ostaa uudelleen ja suositella muille.

Suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Saamamme tieto on arvokasta, kun kehitämme toimintaamme. Tavoitteenamme on saavuttaa toimialamme korkein asiakastyytyväisyys.