Kauhajoen kaupunki uusi katuvalaistuksen

Kauhajoen kaupungissa todettiin katuvalaistusverkon tulleen elinkaarensa päähän. Valaistusverkko oli rakennettu pääosin 1970-1980 luvuilla ja 90%:ssa valaisimista oli edelleen elohopealamput, joiden myynti EU-alueella päättyi 2015. Hankkeen valmistelu alkoi syksyllä 2015 FIXULUX Oy:n tekemällä esiselvityksellä, minkä perusteella virkamiehet ja kuntapäättäjät saivat yksilöityä tietoa saneeraushankkeen laajuudesta ja kustannuksista.

Seuraavassa vaiheessa laadittiin tarkka saneeraussuunnitelma kustannusarvioineen. Suunnittelu sisälsi myös useita kokonaan uusia valaistuskohteita. Tämän jälkeen kaupunki kävi rahoitusneuvottelut Kuntarahoituksen kanssa. Kun rahoitusraami oli selvä, laadittiin kokonaisurakan kilpailutusmateriaalin ensimmäinen luonnos, joka oli vapaasti saatavilla Kauhajoen kaupungin kotisivuilla.

Hankkeesta järjestettiin 2017 tammikuussa markkinavuoropuhelutapahtuma Kauhajoella. Markkinavuoropuheluun osallistui runsaasti urakoitsijoita ja laitevalmistajia. Vuoropuhelun tavoitteena oli saada tarjouspyyntömateriaaliin kommentteja ja kehitysehdotuksia. Kokonaisurakan lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin HILMA:ssa maaliskuussa ja urakkasopimus allekirjoitettiin heinäkuussa.

Saneerausurakan työt alkoivat syyskuussa 2017 ja valmista on suunnitelman mukaan vuoden 2018 lopussa.

Saneeraushankkeessa saneerattiin noin 3000 katuvalaisinta, asennettiin älykäs katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä ja rakennettiin kokonaan uutta valaistusta. Hankkeen kustannukset ovat noin 2M€ ja hanke rahoitettiin Kuntarahoituksen leasing-rahoituksella.

FIXULUX Oy:n tehtävät hankkeessa:

  • esiselvitys
  • suunnittelu-urakan kilpailutus
  • saneeraussuunnittelu ja energiansäästölaskelmat
  • kokonaisurakan kilpailutusmateriaalien laadinta ja markkinavuoropuhelun järjestäminen
  • urakkatarjousten vaatimustenmukaisuuden tarkastus, vertailu ja urakkasopimuksen laadinta
  • toimi tilaajan asettamana valvojana urakan toteutusvaiheessa
  • laadunvarmistusmittaukset
  • uudiskohteiden suunnittelu.